เหตุผล

posted on 20 Feb 2011 10:13 by zero-be
 
 
 
ถ้า...
 
ฉันป็นเพื่อนกับเธอ ,,, ฉันเป็นเพื่อนกับเขา
 
,,, เขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับเธอ ,,,
 
แล้วถ้า....
 
มันคือเหตผลว่าทำไมเธอถึงไม่ช่วยเขา
 
มันคงจะเป็นเหตุผลเดียวกันที่.....
 
,,,   ที่ฉันก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปุโลหิต @  ๒๐  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๔

Comment

Comment:

Tweet

ก็แค่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ....sad smile

#4 By on 2011-02-20 17:11

อื้ม เพราะมีเหตุเลยมีผลตามมา

#3 By sdf on 2011-02-20 14:41

มีเหตุผลค่ะ

#2 By จดจำไว้เสมอ on 2011-02-20 12:02

มันซับซ้อนยิ่งนักsad smile

#1 By inthebee on 2011-02-20 11:42